هوا از سردی اولش خارج شده اما من هنوزم یخ زده ام.حتی نمیدونم به چه چیزایی فکر کنم و نکنم.اصلا نمیدونم قراره فکر کنم...

به قول پری دلم یه چیزی میخواد ؛ یه نوری یه حسی یه چیزی که بهم بگه هستم  دارم نفس میکشم اما نمیخوام بیهوده باشه.

ذهنم پر از نمیدونم ها و خواستن ها و پرسشهای بی جواب.

/ 0 نظر / 2 بازدید