از پنجره هاي دلم به ستاره هايت نگاه مي كنم

چرا كه هر ستاره آفتابيست

من آفتاب را باور دارم

من دريا را باور دارم

و چشم هاي تو سرچشمه درياهاست

انسان سرچشمه درياهاست

/ 0 نظر / 2 بازدید